Yhdistys

Historia

Lahdessa perustettiin ensimmäinen siirtolapuutarha vuonna 1937. Siirtolapuutarha sijaitsi Joutjoen alueella, pinta-ala oli 3,5 ha ja palstoja oli 69. Rakennusvaiheen aikana alkanut talvisota ja sen jälkeinen siirtoväen asuttaminen johti asuntopulan vallitessa majojen käyttöön talviaikanakin. Vuokrasopimuksia ei uusittu ja alueen toiminta loppui vuonna 1968. Yhdistyksen varat jäivät odottamaan uuden siirtolapuutarhan ja yhdistyksen perustamista Lahteen.

Kotiniemen siirtolapuutarhayhdistys ry.

Kotiniemen siirtolapuutarhayhdistys ry. perustettiin 3.9.1984. Yhdistys sai toimintansa lopettaneelta Joutjoen siirtolapuutarhalta varoja 3411 markkaa. Lahden kaupunki vuokrasi yhdistykselle 48.232 m2:n suuruisen alueen, joka käsittää 85 viljelypalstaa ja yhteiskäyttöön tarkoitetut alueet, käytettäväksi siirtolapuutarha-alueena. Vuokrasopimus allekirjoitettiin 8.5.1985. Nykyinen vuokrasopimus on voimassa kaupungin kanssa 31.12.2045 saakka.

Yhdistyksen syyskokouksessa valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet. Lisäksi valitaan toimihenkilöitä. Emäntä vastaa yhteisten tapahtumien ja juhlien aterioiden järjestelystä. Isäntä vastaa Puutarhapirtin huollosta sekä yhdistyksen tarvikkeiden hankinnasta ja huollosta. Ohjelmatoimikunta järjestää kesän perinteiset tapahtumat ja joka toinen vuosi retken siirtolapuutarhaliiton kohtaamispäiville. Puutarhatoimikunta hoitaa Vuoden kasvi-kilpailun tarvittavat järjestelyt, sekä huolehtii yhdistyksen kukkien perushoidon ja yhdistyksen kompostien hoitamisen järjestämisen. Puutarhatoimikunta järjestää lisäksi vuosittaiset Puutarhapäivät. Yhdistyksellä on lisäksi taloudenhoitaja, sihteeri, talkoomestari ja jäsenrekisterinhoitaja.

 

Siirtolapuutarhaliitto ry.

Kotiniemen siirtolapuutarhayhdistys on Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry:n jäsen. Liiton jäsenmaksu on 33 euroa. Se laskutetaan muun laskutuksen yhteydessä. Vastineeksi jokainen jäsen saa Siirtolapuutarhalehden.

 Yhteydenpidon liittoon hoitaa yhdistyksen jäsenrekisterinhoitaja ja sihteeri. Tämä koskee myös osoitteenmuutosilmoituksia.