Taksvärkki ja talkoot

 

Taksvärkkityöt ovat töitä, joita tehdään yhdistyksen yhteisillä alueilla ja rakennuksissa. Taksvärkkitunteja suoritetaan 15 tuntia vuodessa mökkiä kohden. Taksvärkkityön voi tehdä itse tai teettää muilla esim. sukulaisilla, tuttavilla jne.

Jokainen jäsen saa taksvärkkikortin, johon merkitään tehdyt taksvärkkitunnit. Taksvärkkikortit palautetaan Puutarhapirtin eteisen laatikkoon lokakuun syystalkoisiin mennessä. Taloudenhoitaja laskuttaa loppuvuodesta mahdolliset tekemättömät tunnit. Vuonna 2021 taksvärkkitunti on 20 euron arvoinen.

Talkoomestrai, puutarhatoimikunta, emännät ja isäntä ilmoittavat taksvärkkitöistä puutarhapirtin ilmoitustaululla. Taksvärkkitöinä tehdään lisäksi Puutarhapirtin ja saunan siivoukset. Niitä siivoaa kaksi palstaa kerrallaan viikon ajan. Puutarhapirtin ja saunan siivouksen vuorolistat ovat Puutarhapirtin ilmoitustaululla. Myös joka kesäinen Avoimet ovet –tapahtuma järjestetään taksvärkkityönä.

Taksvärkkitöiden lisäksi järjestetään kevät- ja syystalkoot. Talkootöistä ei saa taksvärkkitunteja.

Juhlissa ja talkoissa tarjottavien aterioiden suunnittelu ja valmistus on aina ennalta määrättyjen mökkien vastuulla. Emäntä neuvoo ja avustaa kulloinkin keittiövuorossa olevia mökkiläisiä. 

Keittiövuorot kuuluvat taksvärkkitöihin, paitsi talkoiden keittiövuoron osalta.