Hallituksen kokous

Aika: 7.11.2021 klo 15:00
Paikka: Puutarhapirtillä