Hallituksen kokous

Aika: 13.9.2020 klo 12
Paikka: Puutarhapirtillä