Hyvää uutta Vuotta

4.1.2022

Vuosi 2022 on alkanut varsin samanlaisissa merkeissä kuin viime vuosikin. Yhdistyksen syyskokous pystyttiin pitämään koronatilanteesta huolimatta marraskuussa. Kokouksen pöytäkirja on tallennettu jäsensivustolle. Jäsensivustolta löytyy myös toimintasuunnitelma vuodelle 2022. 

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Tapani Sointu. Kokous valitsi toimihenkilöitä: Isännäksi valittiin Pekka Jokinen, talkoomestariksi Helena Österberg ja emännäksi Pirjo Siitonen. Yhdityksen sihteerinä jatkaa Pirkko Kilpeläinen, taloudenhoitajana Kaija Driksna ja jäsenrekisterihoitajana Satu Rantanen-Pasila. 

Kokouksessa käsiteltiin vakioasioiden lisäksi Puutarhapirtin kunnostusta seuraavasti 

  • Tehdyn kuntoselvityksen mukaan hallitus on valmistellut pirttiä ympäröivän salaojituksen ja sisätilojen saneerausta. Alustava kustannusarvio merkitsee yhteensä noin 3 x 300€ lisärahoitusta per palsta, jotka kerätään tammi- ja marraskuussa 2022 sekä tammikuussa 2023. Lisäksi varaudutaan neljännen 300€ keräämiseen syyskuussa 2023, kun sisätilojen kustannus tarkentuu. Kustannusarvio tarkennetaan tarjouksin. Päätettiin edetä em. suunnitelman mukaisesti.