Villiverso ja muuta tietoa

13.5.2018

Tiedotelehtinen Villiverso on jaettu kaikkien postilaatikkoon. Villiverson liitteenä on luettelo "Kehen olla yhteydessä" ja uudistettu Taksvärkkityöohje. Nämä löytyvät myös jäsensivujen asiakirjatiedostoista.