Syystalkoot

24.9.2013

Syystalkoot lauantaina klo 9.00

Yhdistyksen syystalkoot pidetään 12.10.2013. klo 9.00. Siistitään yhdessä piha-alueet, laitetaan postilaatikot, vene ja kukkapenkit ns. talviteloille. Talkoiden jälkeen klo 13.00 tarjotaan maittava ateria. Talkoosaunat lämpenevät klo 15 alkaen.

Risu- ja haravointilavat tilataan talkoopäivälle. Lavoille voi tuoda myös oman palstan risuja sekä haravointijätteitä.

Vesijohdot suljetaan viimeistään talkoopäivänä.

Taksvärkkikortit tulisi palauttaa viimeistään syystalkoopäivänä Puutarhapirtin eteisen laatikkoon.